0536 783 2444 bilgi@dogadakimucize.com

Doğadaki Ucize – Tübitak 4004 Projesi

Tüm dünyada yaşanan hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak, insan ile doğa arasındaki ilişki kopmuştur. Özellikle şehirlerde doğan ve doğayla irtibat imkânı bulamamış insanlarda bu durum açıkça gözlemlenebilir. Doğa, bu insanlar için neredeyse hiçbir şey ifade etmemektedir. Hatta bu gibi insanlar özellikle genç nüfus, doğanın sunduğu değerlerden habersiz yaşamaktadır. İnsanların sosyal yaşam ihtiyaçlarından biri de doğa hakkında eğitim ve doğa içerisinde yer alma özlemidir. Projenin amacı, bu ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmak ve sosyal, tarihi, bilimsel, teknolojik, kültürel ahlaki yönlerini de kapsayacak biçimde ve doğanın dilini kullanarak, doğa eğitiminde disiplinler arası ve bütüncül bir eğitim-öğretim programı ortaya koyabilmektir.

Eğitim programı, Isparta’nın Korunan Doğal Alanlarında gerçekleştirilecektir. Programın, özellikle kendileri için doğanın keşfinin çok önemli olduğu ilköğretim öğretmenlerine doğa ve çevre konularında bilinçlenmelerine yerel, bölgesel ve küresel ölçekte katkı sağlaması amaçlamakta ve bu kitleye doğa eğitimi konusunda önemli bir nosyon kazandırması beklenmektedir.

Projede öngörülen eğitim; Katılımcıların (öğretmen) yol göstericilerden (eğitici) çok daha etkin olduğu, tümüyle keşfetme merkezli olacak ve doğa bir sınıf ve/veya da laboratuvar gibi kullanılacaktır. Eğitim programı, katılımcıların doğayı inceleme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla yüksek dağ, sulak alan, orman gibi farklı ekosistemlere götürülerek, açık havada ve doğal ortamlarda gözlemler yaparak, temas ederek, duyarak ve hissederek öğrenmeleri tarzında gerçekleştirilecektir. Nihai amacımız, hedef kitlemize doğada yaşayarak elde ettikleri uygulanabilir ve kullanılabilir bilgiyi ve doğa vizyonunu, birer doğa gönüllüsü olarak daha geniş kitlelere aktarmalarına vesile olabilmektir.

Hedef  Kitle

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli ilköğretim öğretmenleri (sınıf öğretmeni, fen bilgisi öğretmeni, matematik öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni, özel öğretim öğretmenleri vb.)

Hedef Kitle Seçim Kriterleri:

Proje kapsamında yapılacak aktivitelere engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemi olmayan adayların başvurusu kabul edilecektir

Sigara ve alkol kullanımı gibi olumsuz alışkanlıkları olmayan adaylar tercih edilecektir.

İnsan, evren, uzay, doğa, hayat, çevre vb. konulara ilgi duyan adaylar tercih edilecektir

Yaygın etki ve mozaik sosyal doku oluşabilmesi açısından katılımcılar seçilirken farklı şehirlerden olmasına dikkat edilecektir.

Proje birinci dönemi 22-27 Haziran 2020 tarihleri arasında ikinci dönemi ise 13-18 Temmuz 2020 tarihleri arasında Isparta İli sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje süresi olarak her bir dönem 5 gece 6 gün olarak belirlenmiştir. Etkinliklerin tam olarak uygulanabilmesi için her bir etkinlik dönemi için en az 6 güne ihtiyaç duyulmuştur. Projenin yürütülmesinde alanlarında deneyimli eğitmen ve rehberlerden faydalanılacaktır. Bu alanlar içerisinde orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, drama, rehberlik, peyzaj mimarlığı, biyoloji, yaban hayatı, jeoloji mühendisliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yer almaktadır.

Projemizde 20 adet katılımcı için konusunun uzmanı 14 adet eğitmen, 10 adet rehber ve 1 adet Sağlık Personeli görev alacaktı

 

Proje birinci dönemi 22-27 Haziran 2020 tarihleri arasında ikinci dönemi ise 13-18 Temmuz 2020 tarihleri arasında Isparta İli sınırları içerisinde gerçekleştirilecektir